Wikipedie : Ephemeris

Kritéria

  • Šest akcí za den;
  • Gregoriánský kalendář a místní čas; je vhodnější vybrat pouze události, jejichž datum není nebo je málo diskutováno;
  • je třeba se vyvarovat úmrtí a narození, s výjimkou výjimečných událostí, které měly závažné důsledky ( např . atentát na Jindřicha IV .);
  • předložené prvky musí být do určité míry v čase vyvážené, nesmí být příliš frankocentrické a musí být diverzifikované (historie, politika, věda, ekonomie, medicína  atd. );
  • každá událost by měla být zmíněna pouze jeden den;
  • je možný pouze jeden snímek za den.

Dnes

26. ledna