Engels

Engels
Frans
Dochter talenhoepels
Land(zie hieronder )
Aantal sprekersmoedertaal: 370 miljoen in 2020 [ 1 ]
totaal: 1,348 miljard in 2020 [ 2 ]
Naam van sprekersEngelssprekenden
TypologieSVO , verbuiging , accusatief , stressvol , stressvol
Indeling per gezin
Officiële status
Officiële taal53 landen VN Gemenebest Europese Unie
Vlag van de Verenigde Naties
Gemenebest icoon
Vlag van de Europese Unie 
Taalcodes
IETFen
ISO 639-1en
ISO 639-2eng
ISO 639-3eng
OmvangIndividuele taal
VriendelijkLevende taal
Linguasfeer52-ABA
WALSeng
Glotlogstan1293
Steekproef
Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ( zie de tekst in het Frans ):

Sectie 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met rede en geweten en behoren tegenover elkaar in een geest van broederschap te handelen .
Menu
Illustratieve afbeelding van het Engelse artikel
Verspreiding van het Engels in de wereld.
 • Regio's waar Engels of Engels creolen de meerderheidstalen zijn
 • Regio's waar Engels een officiële taal is, maar niet de meerderheidstaal

Engels ( Engels  ; spreek uit: / ˈ ɪ ŋ . ɡ l ɪ ʃ / ) is een Indo - Europese Germaanse taal die zijn oorsprong vindt in Engeland en zijn wortels heeft in talen van Noord - Europa (thuisland van de Angelen , Saksen Friezen ) waarvan de woordenschat werd verrijkt en de syntaxis en grammatica aangepast door Anglo -Normandisch Frans [ noot 1 ] , gebracht door deNoormannen , daarna door de Fransen met de Plantagenêts . De Engelse taal bestaat dus uit ongeveer 29% woorden van Normandische en Franse oorsprong [ 3 ] , [ 4 ] en meer dan tweederde van de woordenschat komt uit het Frans of Latijn [ 5 ] . Engels wordt ook sterk beïnvloed door de Romaanse talen , met name door het gebruik van het Latijnse alfabet en Arabische cijfers .

De de facto officiële taal van het Verenigd Koninkrijk , Ierland en andere eilanden van de Britse archipel ( eiland Man , Kanaaleilanden ), Engels is de moedertaal van de gehele of een deel van de bevolking, en afhankelijk van het geval, de taal of van de officiële talen van verschillende landen, geheel of gedeeltelijk afkomstig uit de voormalige Britse kolonies, waaronder de Verenigde Staten , Canada , Australië en Nieuw-Zeeland , die verenigd zijn onder de term "  Angelsaksische wereld " ”, hoewel er geen universele definitie van deze uitdrukking is.

Het is ook een officiële taal of taal van uitwisseling in veel landen van het voormalige Britse rijk , zelfs bij gebrek aan een aanzienlijke populatie van Angelsaksische afkomst ( Kameroen , Kenia , Nigeria , Hong Kong , India , Pakistan , enz.). Veel landen waarvan het Engels de officiële taal is , zijn verenigd in het Gemenebest (hoewel het voor sommigen niet de enige officiële taal is). Het is ook een van de vierentwintig officiële talen van de Europese Unie en een van de zes officiële talenen de twee werktalen - met Frans - van de Organisatie van de Verenigde Naties (VN).

Engels is de meest gesproken taal ter wereld  ; als moedertaal staat het op de derde plaats, na Chinees (Mandarijn) en Spaans .

Door velen beschouwd als de overheersende internationale taal [ 6 ] , is het de taal die over de hele wereld het vaakst als vreemde taal wordt onderwezen [ 7 ] . Het is ook de meest gebruikte taal op internet [ 8 ] .

Verhaal

Engels is een West-Germaanse taal waarvan de oorsprong te vinden is in de Anglo-Friese dialecten die naar het eiland Bretagne zijn gebracht door de Germaanse stammen die zich daar kwamen vestigen, en vervolgens sterk beïnvloed, vooral op lexicaal niveau, door de talenkolonisten uit Scandinavië , Normandië ( Anglo-Normandische Fransen ) en Noord - Frankrijk , over het algemeen in de Middeleeuwen , en later door het moderne Frans . Net als bij andere talen, ontleningen aan het Oudgrieks en Latijnhebben het lexicon tot op de dag van vandaag voortdurend verrijkt. De andere Romaanse talen, evenals de dialecten van de voormalige Britse koloniën, hebben het Brits Engels op een veel minder belangrijke manier beïnvloed, maar worden nog steeds gebruikt in hun oorspronkelijke gebieden.

Traditioneel onderscheiden we:

 • Oudengels ( Oudengels , “  Ænglisc  ”), van de 5e eeuw  tot het midden van de 12e  eeuw ;
 • Middelengels , vanaf het midden van de 12e eeuw tot het  begin van de 16e  eeuw ;
 • ontluikend modern Engels ( vroegmodern Engels ) , of Elizabethaans Engels, vanaf het begin van de 16e eeuw  tot het einde van de 17e  eeuw ;
 • Modern Engels ( Modern Engels ) , vanaf het einde van de 17e eeuw  tot heden.

De ontwikkeling van het Britse koloniale rijk van de 17e tot de 20e eeuw leidde  tot een uitbreiding van het Engels in veroverde of bestuurde gebieden in Noord-Amerika, Oceanië, Afrika en Azië .

Classificatie en nauwkeurigheid

Geluidsbestand
Voorbeeld van een Engels accent
Een voorbeeld van een man met een ' ontvangen uitspraak' -accent ( Gyles Brandreth ).

Engels is van oorsprong een Germaanse taal , een familie waarbinnen de meest nabije levende talen de Friese talen en het Schots zijn . Het is echter herhaaldelijk beïnvloed door andere Germaanse talen zoals Oudnoors , verschillende Romaanse talen , zoals Latijn en vooral Frans , een Latino-Romaanse invloed die niet alleen te zien is in de woorden die a priori zijn lexicale ontleningen ( déjà vu of rendez-vous , Franse uitdrukkingen die in het Engels worden gebruikt; embargouit het Spaans  ; cupola , folio of stiletto uit het Italiaans), maar ook in heel veel woorden met een Latijnse etymon (zoals expectexspectare of scuttlescutela ) of quasi-synoniem doubletten tussen woorden van Latijnse of Romeinse oorsprong en woorden van Germaanse oorsprong (zoals vrijheid /vrijheid, schapenvlees/schapen , of zelfs berekenen, berekenen/rekenen , cf. Nederlands rekenen , Duits rechnen "berekenen").

Geluidsbestand
Voorbeeld van een Engels accent
Een voorbeeld van een man met een Cockney- accent ( Danny Baker )

Geluidsbestand
Voorbeeld van een Engels accent
Een voorbeeld van een man met een eigentijds Liverpools accent ( John Bishop ).

Geografische distributie

Accenten

Engels is een pluricentrische (of polycentrische) taal, die niet wordt beheerst door een centrale taalkundige autoriteit (zoals de Franse Academie in Frankrijk), en daarom wordt geen enkele variëteit als "juist" of "onjuist" beschouwd.

Er bestaat een breed scala aan accenten naast elkaar in het VK en in de Engelssprekende wereld. Sommige van deze variëteiten zijn moeilijk te begrijpen, zelfs voor een Engelse moedertaalspreker [ 9 ] . Hoewel accentvariatie in Engeland afneemt, zijn moedertaalsprekers vaak erg trots op hun accent en de lokale identiteit die het weerspiegelt. Accenten kunnen inderdaad aanzienlijk verschillen, zelfs tussen steden en provincies in dezelfde regio. Bijvoorbeeld, de Geordies , de mensen van Newcastle upon Tyne , hebben over het algemeen een ander accent dan dat van Engelssprekenden in naburige steden; deze variatie omvat het gebruik van "  gan  " in plaats van "  go  ".) [10 ]

Geluidsbestand
Voorbeeld van een Engels accent
Een voorbeeld van een man met een (West) Yorkshire accent (Lord John Prescott ).

Geluidsbestand
Voorbeeld van een Engels accent
Een voorbeeld van een man met een van de vele Schotse accenten die in heel Schotland worden gesproken ( Alex Salmond ).

Geluidsbestand
Voorbeeld van een Engels accent
Een voorbeeld van een man met een van de vele Ierse accenten die in heel Ierland worden gesproken ( Terry Wogan ).

Afgeleide talen

Engels is bevallen van:

Officiële status

Landen waar Engels de eerste (maar niet noodzakelijkerwijs officiële) taal is:

Engels is ook de officiële taal van sommige dorpen in de Dominicaanse Republiek , dicht bij de Haïtiaanse grens ( waar 19e -eeuws Engels wordt gesproken  , afstammelingen van voormalige slaven uit de zuidelijke staten van de Verenigde Staten die de burgeroorlog ontvluchtten ).

Engels is ook een van de primaire talen van Belize (samen met Spaans), Canada ( Canadees Engels , samen met Frans ), India (Hindi en Engels evenals 21 andere staatstalen waaronder Frans), Ierland (met Iers ), Singapore (met Maleis, Mandarijn en Tamil), Zuid-Afrika (met Zulu , Xhosa , Afrikaans en Noord-Sotho ) en Egypte .

Het is de niet-officiële taal die het meest wordt gebruikt in Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (communicatietaal van de bevolking 74% buitenlands). Het is een gemeenschappelijke taal op het eiland Saint-Martin , onderdeel van de Franse Republiek en onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden .

Volgens bronnen [ 11 ] , [ 12 ] valt de oorsprong van Engelse woorden als volgt uiteen:
Latijns ≈29%
Frans (eerst Anglo-Normandisch Frans , daarna Frans ) ≈29%
Germaans ≈26%
Grieks ≈6%
Anderen ≈10%

In Hong Kong is het een officiële taal en wordt het veel gebruikt in het bedrijfsleven. Geleerd vanaf de kleuterschool, is het de instructietaal op sommige basisscholen, veel middelbare scholen en alle universiteiten. Een aanzienlijk aantal studenten bereikt een niveau van Engels spreker. Deze taal wordt daar zo veel gebruikt dat het ongepast is om te zeggen dat het slechts een tweede taal of een vreemde taal is.

In Thailand wordt Engels ook gebruikt voor zaken, maar na Chinees .

In Vietnam spreekt 6,5% van de bevolking Engels in verschillende mate (tweedetaalsprekers, gedeeltelijke sprekers) [ref. nodig] .

Enkele landen waar Engels een officiële taal is:

Uitzending van het Engels

Globalisering als katalysator voor de verspreiding van het Engels

Percentage sprekers met Engels als moedertaal.

De invloed van het Engels groeit al tientallen jaren als gevolg van de globalisering van commerciële en technologische uitwisselingen, gedomineerd door grootmachten die deze taal spreken , met name het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maurice Pergnier [ 13 ] , die in 1989 schreef , roept deze situatie als volgt op:

“De sociaal-economische suprematie van de Verenigde Staten , waaruit een krachtige culturele hegemonie voortkomt, heeft het Engels in enkele decennia tot de onbetwiste taal van universele communicatie gemaakt. Er zijn nauwelijks precedenten (…) behalve het geval (…) van het Latijn , van het einde van de Oudheid tot de Renaissance . »

Het overwicht van het Engels verving dat van het Frans in de 20e  eeuw, na de twee wereldoorlogen waaruit Frankrijk bloedeloos tevoorschijn kwam en de versterking van het politieke en economische gewicht van de Verenigde Staten .

De opvatting dat Engels de onbetwiste universele communicatietaal is, evenals de economisch meest geschikte keuze voor internationale communicatie, wordt zeer omstreden (zie Grin Report en Esperanto ) [ 14 ] .

Engels neemt steeds sterkere posities in de wereld in, en in het bijzonder in Europa. De taalkundige Claude Hagège gelooft dat de reden hiervoor de aanzienlijke ontwikkeling is, in het hedendaagse Europa, van de liberale economie , waarvan het Engels het medium is. Aan de oorsprong van de liberale onderbouwing van het Engels verenigt een natuurlijke solidariteit de Engelse taal en de vrijhandelsideologie , die de Engelse opvatting van menselijke en commerciële relaties heeft gedomineerd sinds David Hume (1740) en Adam Smith (1776), die de liberale doctrines van David Ricardo (1817) en John Stuart Mill (1848) [ 15 ].

Aangezien de demografie van de Angelsaksische landen echter minder dynamisch is dan die van bepaalde opkomende landen, zou het aandeel van de wereldbevolking met Engels als moedertaal kunnen afnemen, van 9% in 2000 tot 5% in 2050 [ 16 ] , terwijl volgens prognoses van de Verenigde Naties in 2002 zou het aandeel van de Franstalige bevolking kunnen stijgen van 3% van de wereldbevolking in 2000 tot 7% ​​in 2050 [ 17 ] . In 2060 zal de bevolking die behoort tot de landen waar Engels de status van officiële taal heeft ("de Engelstalige ruimte") vier miljard individuen bereiken, de volgende vijf belangrijkste taalruimten zullen Frans zijn ( 850 miljoen), Hindi ( 700 tot 800 miljoen ), Arabisch ( 700 miljoen ), Spaans ( 600 miljoen ) en Portugees ( 350 miljoen ) [ 18 ] .

Claude Truchot is van mening dat het gebruik van Engelse termen in spraak, een praktijk die de afgelopen vijftien jaar is versterkt, een ideologische dimensie krijgt, voor zover het doel ervan is moderniteit en internationaliteit uit te drukken door het gebruik van de moedertaal te vermijden [ 19 ] .

Een aantal multinationals hebben de hegemonie van het Engels afgewezen, zoals blijkt uit de opmerkingen van Jean-François Dehecq , CEO van Sanofi Aventis , tijdens een interview met de krant L'Expansion () die hem had gevraagd wat de taal was die in zijn groep werd gebruikt, antwoordde deze: “Het is zeker geen Engels. Een multinational is een bedrijf waarin iedereen zijn eigen taal spreekt. In een vergadering zijn de hersenen van mensen nodig. Als je ze dwingt om Engels te spreken, arriveren de Angelsaksen met 100% van hun capaciteiten, de mensen die heel goed spreken met 50% en de meerderheid met 10%. Als we allemaal Angelsaksen willen zijn, moeten we niet verbaasd zijn dat het de Angelsaksen zijn die winnen”.

Verspreiding in wetenschap en technologie

Het gebruik van Engelse woorden valt op in sectoren als IT , telecommunicatie en was (en is nog steeds trouwens) Italiaans voor klassieke muziek . Maar nieuwe technologieën ( meertalige dvd's , globalisering van internet) en de aanpassing van bedrijven aan hun klanten ( CNN -uitzendingen in verschillende talen, Microsoft die Windows-software in verschillende talen produceert) hebben deze dominantie van het Engels een relatieve slag toegebracht. Sinds 1951 is Engels de voertaal in de luchtvaart , bij besluit van de ICAO. Steeds meer wetenschappelijke onderzoekswerken (scripties, studies, enz.) worden in het Engels geschreven of in deze taal vertaald.

In sommige niet-Engelssprekende staten is Engels de officiële taal geworden in een deel van het hoger onderwijs. In Zwitserland is Engels een instructietaal geworden voor bepaalde specifieke cursussen, voornamelijk in wetenschappelijke en technische faculteiten op universitair masterniveau. De instructietalen blijven echter grotendeels de officiële landstalen die in Zwitserland worden gebruikt, namelijk Duits, Frans of Italiaans [ 20 ] .

Verspreiding in internationale betrekkingen

In de 20e eeuw  werd Engels de meest gebruikte taal in internationale bijeenkomsten over de hele wereld, ook al blijft meertaligheid de norm. Terwijl het Frans tot aan de Eerste Wereldoorlog de voorkeurstaal was in diplomatieke betrekkingen en contractuele betrekkingen, bevorderde het groeiende belang van Engelssprekende staten in internationale betrekkingen het gebruik van het Engels ten nadele van Frans of Engels.

Uitbreiding van de luidsprekervoet

Engels is de tweede taal, officieel of de facto , van heel veel staten, waaronder enkele met een hoge bevolkingsgroei (zoals Nigeria of Oeganda ). Het is de meest geleerde vreemde taal ter wereld, met een steeds groeiend aantal leerlingen [ noot 2 ] .

Sommige onderzoekers [ref. noodzakelijk] zijn bezorgd over het risico van een ongecontroleerde ontwikkeling van de taal (verandering in de betekenis van woorden, grammaticale vereenvoudigingen, wijziging van de uitspraak) door te wijzen op het toenemende gewicht van het aantal sprekers met weinig of slechte beheersing van de taal in vergelijking met het aantal van geschoolde sprekers met Engels als moedertaal .

Volgens de onderwijsonderzoeksafdeling van Hannover gaapt er een aanzienlijke kloof bij het leren van Engels als tweede taal tussen het niveau dat gebruikers menen te hebben en hun feitelijke spreekvaardigheid. Zo werd studenten die 8 tot 10 jaar hadden geoefend, gevraagd hun competentieniveau in te schatten: 34% antwoordde "zeer goed" , 38% antwoordde "goed"  ; aan de andere kant werd na een evaluatietest vastgesteld dat slechts 1% van de studenten het Engels heel goed beheerste, en slechts 4% het goed beheerste [ 21 ] , [ 22 ] .

In een studie uit 2000, gepubliceerd in Läkartidningen , nummer 26-27, 2002, een vakblad voor Zweedse artsen, lazen 111 Deense, Zweedse en Noorse huisartsen gedurende 10 minuten hetzelfde overzichtsartikel. De helft las het in hun moedertaal, de andere helft in het Engels. Direct na de lezing werden vragen gesteld. Over het algemeen zijn alle Deense, Noorse en Zweedse artsen redelijk vertrouwd met de Engelse taal dankzij het onderwijs dat ze op school krijgen en ook dankzij televisie, bioscoop en liedjes. Bovendien is hun taal verwant aan het Engels. Ze lezen ook studieboeken in het Engels, abonneren zich op medische tijdschriften in het Engels. Als onderdeel van dit onderzoek hadden de artsen aangegeven dat ze allemaal Engels verstonden. 42% van hen gaf zelfs aan wekelijks persberichten in het Engels te lezen. Uit dit onderzoek bleek dat artsen die de tekst in het Engels lazen, 25% van de informatie verloren in vergelijking met dezelfde tekst die in hun moedertaal werd gelezen.

Controverse over deze uitzending

In een toespraak gehouden in de Verenigde Staten in 2000 koppelde Margaret Thatcher de overheersing van het Engels aan de politieke en economische overheersing van dit land [ 23 ] :  "In de 21e  eeuw is Amerika de dominante macht, de dominante taal is Engels, dominant economisch model is het Angelsaksische kapitalisme . Ook kan worden opgemerkt dat de Verenigde Staten zich in 2005 krachtig hebben verzet tegen de aanneming door Unesco van het Verdrag inzake culturele diversiteit [ 25 ] . Dit lijkt de wens te onthullen om Engels op internationaal niveau op te leggen.

Sommige geleerden hekelen deze groeiende overheersing [ 26 ] , die zij taalimperialisme noemen [ Noot 3 ] , en de risico's die er volgens hen uit kunnen voortvloeien, met name het risico van hegemonie (Engels neemt de plaats in van andere talen) of sociale selectie (je moet Engels spreken om bij de elite te horen).

Het is in dit perspectief dat in Frankrijk de prijs van het Engelse tapijt wordt toegekend, bedoeld om de Franse persoonlijkheden te bekritiseren die een bijzondere ijver hebben gestoken in het ongerechtvaardigde gebruik van het Engels. Zo ontving Louis Schweitzer, de voormalige CEO van Renault , in 1999 deze onderscheiding omdat hij had besloten dat de communicatie tussen de leidinggevenden van zijn multinational uitsluitend in het Engels zou verlopen. Echter binnen, liet AFP weten dat hij dit pad verliet en erkende dat Engels meer een handicap dan een hulp was: “De taal was een beetje moeilijker dan we dachten. We hadden Engels gekozen als taal van de alliantie, maar dit bleek een handicap te zijn met verminderde prestaties aan beide kanten”.

Vooral sinds devereist het London Protocol kennis van het Engels of Duits om inbreuk op het octrooirecht te voorkomen [ref. noodzakelijk] , wat in strijd zou zijn met de Franse grondwet die het Frans als nationale taal definieert.

Er zijn studies, zoals het Grin-rapport , die proberen deze invloed te kwantificeren en bepaalde alternatieve oplossingen te evalueren binnen het kader van het taalbeleid van de Europese Unie .

Indirecte invloeden

Het belang dat Amerikaans Engels hecht, weerspiegelt veel meer de economische en politieke macht van de Verenigde Staten en hun invloed in de wereld dan die van het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van de Engelse taal. Het gaat meer in het algemeen gepaard met een sociaal-culturele invloed, die naast de taal wordt uitgeoefend door het leren van sociale codes en door de cinema [ 27 ] . Het kan dus een aanzienlijke impact hebben op de levensstijl van niet-Engelssprekende landen, door het fenomeen van amerikanisering [ noot 4 ] .

Schrijven en spellen

Engels gebruikt het Latijnse alfabet (met vroeger letters als ð of þ  ; zie Geschiedenis van de Engelse taal ). Het gebruikt alleen diakritische tekens om woorden van buitenlandse oorsprong te schrijven; de umlaut wordt echter in sommige teksten gebruikt om aan te geven dat een tweede klinker geen deel uitmaakt van een digraph. We vinden bijvoorbeeld soms 'cooper ', hoewel de spelling ' cooper ' of ' co -operate ' vaker voorkomt [ 28 ] .

De spelling ervan is het resultaat van een lang historisch proces en er is vaak geen exacte overeenkomst meer tussen de spelling en de huidige uitspraak.

Vanaf de 16e eeuw  stelden verschillende mensen voor om de spelling van het Engels te vereenvoudigen [ 29 ]  ; enkelen, waaronder Benjamin Franklin [ 30 ] en George Bernard Shaw , stelden zelfs fonetisch schrijven voor, maar zonder succes. Het fictieve woord ghoti , dat wordt uitgesproken als het Franse "fiche", werd gebruikt als voorbeeld van de huidige spellingsfout.

Uitspraak

klinkers

De symbolen in de onderstaande lijst zijn die van het Internationaal Fonetisch Alfabet zoals gebruikt voor de transcriptie van het Engels (behalve in de Verenigde Staten) door de meeste al dan niet gespecialiseerde woordenboeken sinds het einde van de jaren zeventig .

Korte klinkers

 • /ɪ/  : fifteen (vijftien), fish (vis), chips (chips)
 • / ɛ /  : men(mannen), om telaten (verlaten)
 • /æ/  : meen​​n (man), ceent (kat)
 • / ɒ / : heet(heet)
 • /ʊ/  : goods (goederen), put (zetten)
 • /ʌ/  : sun (zon), drunk (dronken)
 • /ə/ : zus,dehond

Lange klinkers

Tweeklanken

Drieklanken

 • / aɪə /  : fire (vuur), liar (leugenaar)
 • /aʊə/  : flour (bloem), flowr (bloem)
 • /eɪə/  :laag(laag),speler(speler)

Sequenties die drieklanken worden genoemd, bestaan ​​soms uit twee lettergrepen: namelijk een tweeklank gevolgd door /ə/ .

Medeklinkers

De onderstaande tabel toont het medeklinkersysteem van het Engels met de symbolen van het International Phonetic Alphabet (IPA).

Als een doos twee geluiden bevat, is de bovenste "doof" of "stemloos", de onderste is "geluid" of "stemhebbend".

bilabiaallabio-tandheelkundigtandheelkundigealveolairpost-alveolairpalataalvelaarglottaal
plosief
 • /p/  : p ie(taart)
 • /b/  :naar b bellen(brengen)
 • /t/  : t oor(traan)
 • /d/  :moeilijk d (moeilijk)
 • /k/  : kat ( kat)
 • / ɡ / :glas
nasaal
 • /m/  : m ander(moeder)
 • /n/  : nee ( nee)
 • /ŋ/  :so ng (lied)
geslagen
fricatief
 • /f/ :  vlieg(vlieg)
 • / v / :wonen_
 • /θ/ : bad ( het bad)
 • /ð/  : th en(toen)
 • /s/ :  slapen(slapen)
 • /z/  :no s e(neus)
 • /ʃ/ :  schoen(schoen)
 • /ʒ/ : gebruikelijk  (gebruikelijk)
 • /h / :huis
affricaat
spiraal
 • /ɹ/  : r un(rennen)
 • /d/  : jaar (jaar)
laterale spiraal
 • /l/ :  arbeid(werk)
labio-velair
spiraal
 • / w / :wassen_
 • [ʍ]  : janken ( janken)

Grammatica

Grammaticale singulariteiten

Volgens Jean-Pierre Cléro [ 31 ] en Sandra Laugier maken bepaalde kenmerken van de Engelse grammatica, die overeenkomen met een afwijzing van taalkundige constructies die voortkomen uit filosofische speculatie en met de voorkeur voor gewone taal, deze taal vaak moeilijk te vertalen. Deze onvertaalbaarheid (vooral in het Frans), die een cruciale rol speelt in de universalisering van een ogenschijnlijk eenvoudige taal, draait om een ​​aantal belangrijke punten [ 32 ]  :

 • het regime van het passieve: bevoorrechte vorm van een actie wanneer de agent onbepaald is of, omgekeerd, te voor de hand liggend Ze kreeg een bos bloemen aangeboden  " en dat vertaalt het Frans door het gebruik van "aan", waardoor de interne relaties met de zin tussen actanten (de agent en de patiënt) [ 33 ]  ;
 • de ellips van de agent: het is een kenmerk geworden van de taal zelf de deur gaat open  " waar Frans zijn toevlucht moet nemen tot het voornaamwoord "se" om de aanwezigheid van een actant aan te geven, of begunstigd door de passieve zinswending ( een krantenkop : Killer's auto gevonden [ 34 ]  ;
 • do , make , have  : de Franse vertaling van deze termen vereist zwaardere constructies, bijvoorbeeld voor ik doe  " performatief, heb causatief hij had Mary voor hem een ​​drankje  " , "make" causatief met een nuance van beperking hij maakte Mary open haar tas  ” . De nuances die door deze mogelijke vertalingen van het Franse "faire" worden geboden, komen ook overeen met filosofische kwesties over de grenzen van het concept van actie [ 35 ] .
 • tijdelijke substantie: de afleiding van werkwoorden door -ing vermijdt de onderbouwing van werkwoorden, die hun semantische waarde als werkwoord behouden ( het doen van een actie  " ), en de afleiding van bijvoeglijke naamwoorden door -ity , -hood , -ness en -y vermijdt de verzakelijking van kwaliteiten: innerlijkheid duidt nog steeds een kwaliteit aan, in tegenstelling tot innerlijkheid . Hun vertaling naar het Frans vereist zwaardere constructies [ 36 ] .

Deze mogelijkheden zouden een stilistisch neutrale en ogenschijnlijk transparant vertaalbare filosofische taal bevorderen. De noodzaak om zwaardere constructies te gebruiken voor vertalingen moedigt zelfs aan om rechtstreeks in het Engels te schrijven om het gebruik van een onverteerbare technische volkstaal te vermijden. Het is dus zijn onvertaalbaarheid, en niet zijn transparantie, die de universalisering van het Engels bevordert.

Conjugatie

Lexicon

Aantal woorden

In tegenstelling tot andere talen is er geen organisatie die officieel Engelse woorden opsomt. Aangezien bovendien het huidige belang van deze taal in wetenschappelijk onderzoek betekent dat er elke dag veel woorden worden gecreëerd (sommige beloofden wijd verspreid te worden, andere blijven voor vertrouwelijk gebruik), is er geen volledige lijst. De Oxford English Dictionary , een van de meest uitgebreide, bevat meer dan 600.000 vermeldingen, waaronder verouderde woorden, technische woorden en woorden uit lokale dialecten. Dit aantal lijkt te worden bevestigd door Webster's Third New International , die in 1961 450.000 woorden opsomde. Hun inzendingen vallen echter niet helemaal samen en naar schatting zou het combineren ervan 750.000 woorden opleveren, een totaal dat groter is dan dat in andere talen [ 37 ] .

Deze brede lexicale basis komt grotendeels voort uit het lenen door het Engels, van de Normandische verovering , van veel Frans-Normandische woorden . Geschat wordt dat in de 13e eeuw ongeveer  10.000 van deze woorden zijn ingevoerd . Vaak dupliceerden ze bestaande woorden van Angelsaksische oorsprong: in sommige gevallen verdrong een van de twee woorden het andere, terwijl in veel andere gevallen de twee naast elkaar bleven bestaan, wat leidde tot een juxtapositie van verschillende woorden. met iets andere betekenissen. Zo staat naast huis een woord van Germaanse oorsprong (te vergelijken met het Duitse Haus), wat "huis" betekent, vinden we landhuis , een woord van Frans-Normandische oorsprong dat een "grote residentie", een "landhuis" [ 38 ] aanduidt , of zelfs vrijheid en vrijheid , twee zeer vergelijkbare woorden, de eerste met een algemene betekenis en de tweede verwijst naar een politiek systeem van rechten en plichten [ 39 ] . Evenzo vindt men woordparen uit verschillende taalgroepen, zoals maan en maan , tand en tandarts , wapen en bewapening , kracht en kracht.

Oorsprong van woorden

In 1973 stelden Thomas Finkenstaedt en Dieter Wolff, op basis van de 80.000 woorden van de Shorter Oxford Dictionary ( 3e  editie), in Ordered Profusion de volgende uitsplitsing vast [ 40 ] :

 • langue d'oïl , voornamelijk Anglo-Normandisch Frans , maar er is ook Picardisch en tenslotte Oudfrans: 28,3%;
 • Latijn , inclusief wetenschappelijke en technische woorden van recente makelij: 28,24%;
 • Oud- en Middelengels, Oudnoors en Nederlands  : 25%;
 • Grieks  : 5,33%;
 • onbepaalde etymologie: 4,02%;
 • woorden afgeleid van eigennamen: 3,28%;
 • alle andere talen: minder dan 1% [ noot 5 ] .

Deze schattingen moeten met grote voorzichtigheid worden genomen, aangezien veel woorden het Engels zijn binnengekomen via een andere taal (bijv. Latijnse woorden via Frans-Normandisch). Deze definitieproblemen leiden tot verschillende beoordelingen. Zo bevestigt de Franse taalkundige Henriette Walter van haar kant dat meer dan tweederde van de Engelse woorden van Franse oorsprong is, terwijl de ontleningen van het Frans aan het Engels nauwelijks meer dan 4% bedragen [ 41 ].. De overvloed aan termen, zelfs gewone, uit het Frans verklaart waarom een ​​groot deel van de woordenschat toegankelijker is voor Franstaligen dan voor sprekers van Germaanse talen zoals Nederlands, Duits of Scandinavisch. Er zijn woorden uit het oudfrans ( genieten , uitdagen , spek ), maar ook uit het moderne of zelfs hedendaagse Frans ( façade , restaurant , toegift ). Sommige woorden zijn zelfs geleend en vervolgens opnieuw geleend: "challenge" is een Frans woord van Engelse oorsprong ( een uitdaging ), zelf afgeleid van het Oudfranse chalenge [ 42 ]  ; spekook, buiten gebruik van het Frans in de 16e  eeuw en teruggekeerd "gerookt" van over het Kanaal aan het einde van de 19e  eeuw [ 43 ] , enz. Volgens Melvyn Bragg, auteur van The Adventure of English , werd het Engels, dat vóór de Normandische invasie van 1066 ongeveer 25.000 tot 30.000 woorden telde, in de volgende twee tot drie eeuwen rijker met ongeveer 10.000 tot 12.000 woorden van Franse oorsprong [ 44 ] .

Let daarom op een aanzienlijk aantal ontleningen aan het Frans die hun oorspronkelijke spelling hebben behouden ( gerechtigheid , wonder , datum , stilte , machine , spijt , verrassing , imperium , wachtrij , tafel , intelligent , centrum , kracht , wetenschap , natuur , portret , cultuur , punt , koninklijk , beeld , aandacht , leeuw, dubbel , spier , bericht , plezier , geheim , weide , dagboek , heilige , pagina , lettertype ...) [ 45 ] maar worden anders uitgesproken ; ook een zeer groot aantal woorden uit het Oudfrans die in het Engels onveranderd zijn gebleven, zoals chief [ 46 ] (werd chef in modern Frans), isle [ 47 ] (werd île ) of zelfs forest [48 ] (werd bos ), ziekenhuis [ 49 ] (werd ziekenhuis ), evenals zoektocht [ 50 ] , verovering , verzoek , storm [ 51 ] , arrestatie [ 52 ] die de "s" in modern Frans hebben verloren, "vervangen " door een circumflex accent  ; maar ook mensen , van een van de Oudfranse (en Normandische) varianten [ 53 ] van het woord mensen [ 54 ].

We kunnen ook melding maken van de aanwezigheid in de Engelse taal van termen die afkomstig zijn uit het Frans, maar die er echter uit verdwenen naarmate ze evolueerden, zoals het woord fame [ 55 ] dat "beroemdheid" betekent, dat niet meer bestaat in het moderne Frans, terwijl het aanwezig blijft in het Engels. het bijvoeglijk naamwoord beroemd , waarvan de betekenis geleidelijk is geëvolueerd, of zo rustig [ 56 ] , verdween uit het moderne Frans, terwijl het daar bleef bestaan ​​​​door het zelfstandig naamwoord rust , het tegenovergestelde bezorgd en het afgeleide zelfstandig naamwoord zorg . Merk ten slotte op dat veel Engelse werkwoorden uit het Frans komen (of afgeleid zijn van) het Frans, zoals veranderen ,in rekening brengen , in dienst nemen , verklaren , gezant maken , onderhouden , claimen , voorstellen [ 57 ] , enz. En woorden die als Engels worden beschreven, zijn soms slechts termen die zijn afgeleid van het Frans en daarnaar terugkeren, zoals het woord sport , in feite afkomstig van het oude Franse desport [ 58 ] of zelfs suspense , van de Engels-Franse suspense [ 59 ] (zoals in en suspense ), zelf van Oudfrans sospensebetekent "uitstel", "uitstel", "schorsing".

Frans bevat woorden van Germaanse (Francische) oorsprong. In het geval van Norman worden termen van Scandinavische oorsprong toegevoegd. Paradoxaal genoeg zijn dus veel Engelse woorden die zijn afgeleid van Normandisch of Frans van Germaanse oorsprong, hoewel ze een Latijns uiterlijk hebben (zie lijst met Engelse Latinates van Germaanse oorsprong  (en) ).

De bijdrage van het Oudnoors , na de Viking -invallen en nederzettingen die plaatsvonden van het einde van de 8e  eeuw tot het einde van de 10e eeuw  , is numeriek vrij klein, maar heeft het moderne Engels enkele van zijn sterkste woorden opgeleverd . , skin , both , same , get , again , cake , knife , etc [ 60 ] en beïnvloedde fonetiek, bijvoorbeeld: geef in plaats van ġi(e)f-an(ġ=y), zus in plaats van Old English swooster [ 61 ] .

Leningen uit Keltische talen zijn uiterst zeldzaam: David Crystal schat dat ze niet meer dan twee dozijn bedragen, wat merkwaardig is of het waar is dat deze talen de Britse eilanden domineerden vóór de komst van de Saksen. Een paar woorden overleven in modern Engels, zoals crag (rock) of galore (in overvloed), soms in regionale dialecten en vooral in plaatsnamen ( Londen , Thames , Kent ). We vinden Keltische wortels zoals bre en pen (heuvel), coombe of combe (vallei), tor (rots) (inTorquay ), don (rivier) (in Doncaster ), enz. [ 62 ] .

Hoewel het Engels veel woorden van buitenlandse oorsprong heeft opgenomen, blijft de kern van het lexicon Angelsaksisch: de eerste 100 woorden van Brown University's Corpus of American English , samengesteld in de jaren zestig, zijn Angelsaksisch . De meest voorkomende woorden in de Engelse taal (grammaticale woorden zoals in , the , be , of lexicale woorden zoals father , love , name , etc.) zijn woorden van Angelsaksische oorsprong [ 63 ] .

Aantekeningen en referenties

Waarderingen

 1. Anglo-Normandisch Frans is de insulaire vorm van Normandisch .
 2. De wereldtaal , De econoom , ; “  David Crystal, een Britse expert, schat dat zo'n 350 miljoen mensen Engels als eerste taal spreken. Misschien gebruiken 250 tot 350 miljoen mensen het als tweede taal: in ex-koloniale landen of in landen met een Engelse meerderheid, zoals 30 miljoen recente immigranten naar de Verenigde Staten. En elders? Dat is een gewaagde gok: 100 miljoen tot 1 miljard is van meneer Crystal, afhankelijk van hoe je 'kan' definieert. Laten we vrijmoedig zijn: in totaal kan 20-25% van de 6 miljard mensen op aarde Engels spreken; niet het Engels van Engeland, laat staan ​​van Dr. Johnson, maar Engels. Dat aantal stijgt enorm omdat er elk jaar nieuwe leerlingen naar school komen en eentalige oudjes worden meegenomen – en nu het internet zich verspreidt  ” (“David Crystal, een Britse specialist, schat dat zo’n 350 miljoenmensen spreken Engels als eerste taal. Misschien gebruiken 250-350 miljoen het als tweede taal of weten het hoe het te gebruiken: in voormalige koloniën of in overwegend Engelssprekende landen, zoals voor de 30 miljoen recente immigranten naar de Verenigde Staten. En elders? Dat is een overhaaste schatting: “  100 miljoen tot een miljard”, zegt meneer Crystal, afhankelijk van wat u bedoelt met “weten”. Laten we roekeloos zijn: in totaal weet 20-25% van de 6 miljard inwoners van de aarde hoe ze Engels moeten gebruiken, niet het Engels van Engeland, laat staan ​​dat van Dr. Johnson, maar Engels. Dit aantal groeit elk jaar naarmate er nieuwe leerlingen de scholen binnenkomen en de oudere generatie eentaligen vertrekt – en nu met de verspreiding van het internet”.)
 3. Dit taalimperialisme heeft zijn apologeten, zoals David Rothkopf, algemeen directeur van het adviesbureau Kissinger Associates, die in 1997 in Praise of Cultural Imperialism schreef : "Er is een economisch en politiek belang van de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat, als de wereld een gemeenschappelijke taal aanneemt, het zal Engels zijn; dat, als het evolueert naar gemeenschappelijke standaarden op het gebied van telecommunicatie, beveiliging en kwaliteit, deze standaarden Amerikaans zijn; dat, als de verschillende delen ervan verbonden zijn door televisie, radio en muziek, de programma's Amerikaans zijn; en dat, als er gemeenschappelijke waarden worden ontwikkeld, dat waarden zijn waarin de Amerikanen zich herkennen”.
 4. Volgens de milieu-ngo WWF , als iedereen dezelfde manier van leven zou hebben als een gemiddelde Amerikaan, zou de wereldbevolking vijf planeten nodig hebben om te leven (zie Wat is de ecologische voetafdruk? op de WWF-website), mening van de Franse regering , zie de paragraaf “Een eerste gebaar voor de planeet: consumeer minder! » . Raadpleeg het artikel over de ecologische voetafdruk voor meer details
 5. Deze percentages tellen op tot slechts 95,17%.

Referenties

 1. Engels, Ethnologue (23e editie, 2020
 2. " Wat zijn de 200 meest gesproken talen? "  [ " Wat zijn de 200 meest gesproken talen ter wereld?" »], op Ethnologue.com (geraadpleegd op) .
 3. Hervé Lavenir de Buffon is secretaris-generaal van het "Internationaal Comité voor Franse, Europese taal"  " , op www.canalacademie.com (geraadpleegd op)
 4. De Franse taal: troef of obstakel, door Charles X. Durand  " , op books.google.com (geraadpleegd op)
 5. Henriette Walter, https://livre.fnac.com/a1170661/Henriette-Walter-Honni-soit-qui-mal-y-pense-l-incroyable-histoire-d-amour-entre-le-francais-et- l-anglais#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C1170661%7CNonApplicable%7CL1 , Robert Laffont,, 364  blz. , Overzicht
 6. ( Kristal ).
 7. David Graddol, Engels Volgende: Waarom mondiaal Engels het einde kan betekenen van 'Engels als vreemde taal' (pdf), 2006, The British Council.
 8. De meest gebruikte talen op internet .
 9. ^ Britse accenten en dialecten  " , in The British Library (toegankelijk) .
 10. Regionale stemmen: een inleiding tot taalvariatie in het VK  " , in The British Library (geraadpleegd)
 11. Thomas Finkenstaedt, Dieter Wolff Studies in Dictionaries en het Engelse Lexicon C. Winteredities jaar 1973 ( ISBN  3-533-02253-6 ) .
 12. Joseph M. Williams Oorsprong van de Engelse taal. Naar Sociale en taalgeschiedenis jaar 1986 ( ISBN  0029344700 )
 13. Maurice Pergnier, Les Anglicismes. Gevaar of verrijking voor de Franse taal? , Universitaire Pers van Frankrijk, 1989.
 14. Het rapport van François Grin over het onderwijzen van vreemde talen als openbaar beleid  " [PDF] , op de site van de Franse documentatie , (raadpleegde de) .
 15. Idem., p.  61 .
 16. ↑ Engels in verval als eerste taal, zegt studie .
 17. Richard Marcoux, Agora: de Francofonie van morgen  " , Le Devoir ,.
 18. Overzicht van enkele taalgebieden in de wereld , Demografisch en Statistisch Observatorium van het Franstalige gebied, p.  5 en volgende.
 19. Claude Truchot, Europa, de taalkundige uitdaging , p.  129 .
 20. ^ Rectorenconferentie van Zwitserse universiteiten .
 21. Zie Claude Piron, Talen: een uitdaging - hfdst. 6 Talen... het kost .
 22. Claude Piron, “En jij, wat vind jij van talen in Europa? vraagt ​​Leonard Orban, lid van de Europese Commissie belast met meertaligheid , op de site van Claude Piron.
 23. Toespraak gerapporteerd door het Franse weekblad Marianne du.
 24. Henri Masson, geïmiteerd, maar nooit geëvenaard .
 25. Thomas Stephens (Engelse vertaling: Bernard Léchot), Culturele diversiteit legt zijn wet op , swissinfo.ch ,.
 26. Zie de werken van de Britse professor Robert Phillipson , in het bijzonder zijn boek Linguistic imperialism , 1992, Oxford University Press.
 27. Éric Denécé en Claude Revel, The Other War of the United States, economie: de geheimen van een veroveringsmachine , pagina's 159 tot 172.
 28. ^ Mary Norris, De vloek van het trema , The New Yorker , 26 april 2012.
 29. Zie voor hervormers uit de 16e en 17e eeuw vooral  EJ Dobson, English Pronunciation 1500-1700 , 2 ed., 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1968, en Fausto Cercignani , Shakespeare's Works and Elizabethan Pronunciation , Oxford, Clarendon Press, 1981.
 30. ^ " Benjamin Franklin  's fonetische alfabet .
 31. Jean-Pierre Clero .
 32. Cléro en Laugier , Engels, p.  87-99
 33. Cléro en Laugier , De verscheidenheid aan werkingsmechanismen, p.  87-88.
 34. Cléro en Laugier , De verscheidenheid aan werkingsmechanismen, p.  89.
 35. Cléro en Laugier , Doen, maken, hebben, p.  89.
 36. Cléro en Laugier , Van de ing - operator , p.  90-92.
 37. ( Kristal , p.  119).
 38. a en b ( Kristal , p.  46).
 39. ^ Geoffrey Nunberg , New York Times ,.
 40. AskOxford.com- website , bezocht.
 41. Alexie Loca (Lezen), Vragen aan... Henriette Walter , lexpress.fr , 1 maart 2003.
 42. ^ T.F. Hoad, Engelse etymologie , Oxford University Press, 1986.
 43. Albert Dauzat , Jean Dubois , Henri Mitterand, Nieuw etymologisch en historisch woordenboek , Librairie Larousse, 1971, p.  65 .
 44. Documentaire "De Noormannen, een dynastie van veroveraars" , eerste deel, uitgezonden op de zender France 5.
 45. Voer het gewenste woord in de zoekbalk in .
 46. leider | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 47. " eiland  | Etymologie, oorsprong en betekenis van eiland door etymonline  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd op)
 48. " bos  | Etymologie, oorsprong en betekenis van bos door etymonline  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd op)
 49. " ziekenhuis  | Etymologie, oorsprong en betekenis van ziekenhuis door etymonline  ” , op www.etymonline.com (geraadpleegd op)
 50. " zoektocht  | Etymologie, oorsprong en betekenis van zoektocht door etymonline  " , op www.etymonline.com (toegankelijk op)
 51. " onweer  | Etymologie, oorsprong en betekenis van storm door etymonline  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd op)
 52. «  arrestatie | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 53. " MENSEN  | Betekenis en definitie voor Brits Engels | Lexico.com  ” , op Lexico Woordenboeken | Engels (geraadpleegd op)
 54. mensen | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 55. roem | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 56. stil | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 57. Typ het zelfstandig naamwoord van het werkwoord in de zoekbalk .
 58. «  sport | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 59. «  triller | Zoek online Etymology Dictionary  " , op www.etymonline.com (geraadpleegd)
 60. ( Kristal , p.  25).
 61. TF Hoad, op. cit. .
 62. ( Kristal , p.  8).
 63. ( Kristal , p.  124).

Zie ook

Over andere Wikimedia-projecten:

Er is een categorie gewijd aan dit onderwerp: Engelse taal .

Bibliografie

Algemeen

 • (in) David Crystal , The Cambridge Encyclopedia of the English Language , Cambridge, Cambridge University Press,, 2e druk  . , 499  blz. ( ISBN  978-0-521-82348-7 )
 • (en) David Crystal , Engels als wereldtaal , Cambridge, Cambridge University Press,, 2e druk  . , XV-212  p. ( ISBN  978-0-521-53032-3 )
 • (en) Geoffrey Leech en Jan Svartvik , Engels: One Tongue, Many Voices , Basingstoke, Palgrave MacMillan,, XVI-287  p. ( ISBN  978-1-4039-1829-1 )
 • Henriette Walter , Het avontuur van talen in het Westen: hun oorsprong, hun geschiedenis, hun geografie , Parijs, Laffont,, 498  blz. ( ISBN  978-2-221-05918-0 )
 • Henriette Walter , Schande wie slecht denkt: Het ongelooflijke liefdesverhaal tussen Frans en Engels , Parijs, Laffont,, 364  blz. ( ISBN  978-2-221-08165-5 )
 • Barbara Cassin ( regisseur ), Jean-Pierre Cléro en Sandra Laugier , European Vocabulary of Philosophies: Dictionary of the untranslatable , Paris, Seuil,, 1531  p. ( ISBN  978-2-02-030730-7 ) , Engels - pagina's 87-100

Woordenboek

Grammatica

 • (en) Douglas Biber , Stig Johansson , Geoffrey Leech , Susan Conrad en Edward Finegan , Longman Grammar of Mondeling en Geschreven Engels , Harlow, Pearson onderwijs,, XXVIII-1204  p. ( ISBN  978-0-582-23725-4 )
 • (en) Rodney Huddleston en Geoffrey K. Pullum , The Cambridge Grammar of the English Language , Cambridge, Cambridge University Press,, XVII-1842  p. ( ISBN  978-0-521-43146-0 )
 • (in) Randolph Quirk , Sidney Greenbaum , Geoffrey Leech en Jan Svartvik , A Comprehensive Grammar of the English Language , Londen, Longman,( herdruk  13), X-1779  p. ( ISBN  978-0-582-51734-9 )

Verhaal

 • Fernand Mossé , schets van een geschiedenis van de Engelse taal , Lyon, IAC,, XIV-268  p.
 • Donald A. Ringe , Een geschiedenis van het Engels, vol. 1: Van Proto-Indo-Europees naar Proto-Germaans , Oxford University Press, 2006.
 • Donald A. Ringe, Een taalkundige geschiedenis van het Engels, vol. 2: De ontwikkeling van het Oudengels , Oxford University Press, 2014.

Fonetiek en fonologie

 • (in) Fausto Cercignani , Shakespeare's Works en Elizabethaanse uitspraak , Oxford, Clarendon Press,, 432  blz.
 • (en) EJ Dobson , Engelse uitspraak 1500-1700 , Oxford, Clarendon Press,, 2e druk  .
 • (en) Peter Roach , Engelse fonetiek en fonologie: een praktische cursus , Cambridge, Cambridge University Press,, 4e druk  . , 244  blz. ( ISBN  978-0-521-71740-3 )

Vertaling

 • Hélène Chuquet en Michel Paillard , Taalkundige benadering van vertaalproblemen: Engels-Frans , Gap, Ophrys,, 414  p.
 • Jean-Paul Vinay en Jean Darbelnet , Vergelijkende stilistiek van Frans en Engels , Paris, Didier,, 331  p.

Gerelateerde artikelen

Externe links

Culturele, sociologische en taalkundige aspecten