Gameplay

De gameplay bevat de kenmerken van een videogame, namelijk de plot en de manier waarop deze wordt gespeeld, in tegenstelling tot de visuele en geluidseffecten [ 1 ] .

Oorsprong

In het Engels is de gameplay in de eerste zin de manier waarop het onderdeel ( het spel ) wordt gespeeld ( plays ). Volgens een stedelijke legende is de term gameplay  " afkomstig van de titel hoe het spel speelt  " , afkomstig van mededelingen die zijn gekoppeld aan de eerste arcade-terminals, vandaar de onderbouwing gameplay [ 2 ] . Onderzoek in 2022 maakte deze bewering echter ongeldig. De term game play bestond inderdaad al lang voor de komst van de eerste arcade-terminals.videospelletjes. Men vindt bijvoorbeeld een spoor van het spel (in twee woorden) in een Brits tijdschrift gewijd aan het schaakspel dat teruggaat tot 1864. Wat het spel betreft (in één woord), vindt men de toepassing ervan in een tijdschrift gewijd aan de radiofonie gepubliceerd in 1922. Het spoor van de oorsprong van het spelen van games (in twee woorden) op het gebied van de videogame-industrie is te vinden op pagina 1 van de technische handleiding voor de Computer Space arcade -machine uit 1971 en geschreven door Nolan Bushnell [ 3 ] . Het was geen bericht op de machine. Wat betreft de vermelding Hoe het spel speelt  ", er is geen spoor van op een arcade-machine, of het nu een videogame is of niet. Wat betreft de oorsprong van gameplay in een notendop op het gebied van videogames , is het zeer waarschijnlijk dat het uiterlijk dateert uitin een artikel geschreven door de Amerikaan Phil Wiswell [ 4 ] .

Terminologie

Engelstalige technische of gebruikershandleidingen voor arcade-terminals uit de jaren 70 en 80 onthullen verschillende betekenissen die verband houden met gameplay (in één woord) of gameplay (in twee woorden). Volgens Julian Alvarez kunnen ze [Wanneer?] "spelonderdeel", "spelbeschrijving", "spelprincipe", "besturingsmodi van een spel", "spelapparaat" of zelfs "spelinterface" [ 5 ] betekenen .

In Frankrijk geeft de Algemene Commissie voor Terminologie en Neologie gameplay aan als het equivalent van "speelbaarheid" [ 6 ] . In Quebec stelt het Quebec Office of the French Language ook de term "speelbaarheid" voor [ 7 ] . Het online Collins Frans-Engelse woordenboek geeft de laatste term als een vertaling van zowel gameplay [ 8 ] als speelbaarheid [ 9 ] .

Graeme Kirkpatrick legt uit dat in de jaren tachtig '  gameplay  ' en '  speelbaarheid  ' vergelijkbare betekenissen konden hebben. In de loop van de tijd hebben deze twee termen echter verschillende betekenissen gekregen [Welke?] [ 10 ] . Dit wordt bevestigd door de geschriften van Sébastien Genvo met betrekking tot "speelbaarheid" en "  gameplay  " [ 11 ] . Tegelijkertijd, volgens een statistisch onderzoek uitgevoerd door Julian Alvarez en Thierry Lafouge, hebben de Engelstalige en Franstalige gemeenschappen in verband met journalisten die gespecialiseerd zijn in videogames het gebruik van de termen "  speelbaarheid  " en "speelbaarheid" sterk afgeschaft. ten gunste van " gameplay  ” sinds de jaren negentig [ 12 ] .

Variabiliteit van definities

Volgens Colas Duflo (1997) komt de gameplay overeen met alle "constitutieve" regels en de "regelgevende" regels van videogames. De eerste zijn de spelontwerpkeuzen die door de spelontwerper zijn gemaakt , terwijl de laatste de strategieën zijn die door de speler zijn ingevoerd om hem in staat te stellen de door het spel gedefinieerde doelstellingen op de best mogelijke manier te bereiken [ 13 ] .

Voor Jean-Noël Portugal (2006) omvat gameplay vijf dimensies, die als volgt kunnen worden samengevat: 1. Een set regels: spelregels, algemene en lokale doelen die aan de speler worden toegeschreven, actiemiddelen en vrijheid die aan de speler wordt toegekend. gebruiker in het virtuele universum; 2. Commandomodi; 3. Ruimtelijke organisatie; 4. Tijdelijke organisatie; 5. De dramaturgische organisatie” [ 14 ] .

Voor Alex Kierkegaard (2007) varieert de definitie van de term gameplay volgens auteurs en woordenboeken, er is geen consensusdefinitie. De gameplay is te vaag en veelomvattend om van enig nut te zijn [ 15 ] .

Marc Goetzmann en Thibaud Zuppinger (2016) gebruiken de definitie van Colas Duflo: " gameplay is de link tussen het spel , de structuren en regels van het spel, en het spel , de manier waarop de speler zich de mogelijkheden van het spel eigen maakt door zijn eigen spel te ontwikkelen. " strategieën, om te reageren op de beperkingen die de “constituerende” regels van het spel eraan opleggen” [ 16 ] .

Volgens onderzoeker Jane McGonigal (2011) bestaat de gameplay uit twee delen. Enerzijds meet gamefulness de kwaliteit van speelbaarheid, anderzijds wordt speelsheid gedefinieerd als de set van spelmogelijkheden, waaronder de spelervaring en de aan speelbaarheid gerelateerde kwaliteiten vallen [ 17 ] .

Voor Damien Djouti, Julian Alvarez, Jean-Pierre Jessel en Gilles Methel (2008) kan gameplay ook op een formele manier worden begrepen en gedeconstrueerd volgens basiselementen die ' gameplay -stenen  ' worden genoemd. Een minimale gameplay -basis wordt "metabric" genoemd en bestaat uit een objectieve steen en een middelsteen [ 18 ] . De assemblage van gameplay-stenen en metabrics maakt het mogelijk om de belangrijkste mechanismen van videogames te deconstrueren en te analyseren en ze te classificeren [onvoldoende bron] [ 19 ] .

Bij het ontwerpen van een videogame (of gamedesign ) kan de gameplay worden beschreven in het gamedesigndocument (“gamespecificaties”).

Aantekeningen en referenties

 1. (nl) Definitie van gameplay in het Engels , Oxford Living Dictionaries  : De kenmerken van een videogame, zoals het plot en de manier waarop het wordt gespeeld, in tegenstelling tot de graphics en geluidseffecten.  » .
 2. ↑ Felicia , Patrick , Handboek voor onderzoek naar het verbeteren van leren en motivatie door middel van educatieve spellen: multidisciplinaire benaderingen , Hershey, IGI Global,, 1462  p. ( ISBN  978-1-60960-496-7 en 1609604962 , OCLC  807845681 , online te lezen ) , p.  126 " Historisch gezien wordt aangenomen dat het woord  is afgeleid van de uitdrukking "Hoe het spel speelt?", wat de titel was van instructies die op vroege arcade-kasten waren geschreven.  »
 3. Nolan Bushnell, Computer Space Instructions , Mountain View, Nutting Associates,, 36  p. ( lees online [PDF] ) , p.  1.
 4. Julian Alvarez , "  De opkomst van de term 'gameplay' in de sfeer van de Engelstalige en Franstalige videogamecultuur in de 20e eeuw  "  , Sciences du jeu , nr . 17  , ( ISSN  2269-2657 , DOI  10.4000/sdj.4293 , online gelezen , geraadpleegd).
 5. Julian Alvarez, “  De dichotomie  van “ spelen  ” en “  spel  ” begrijpen  , Études de communication , Lille, Universiteit van Lille, nr . 57  ,, p.  217-218 ( ISSN  1270-6841 , lees online Betaalde toegang , geraadpleegd).
 6. Algemene Commissie voor Terminologie en Neologie , "  Woordenschat van cultuur en communicatie (lijst van gebruikte termen, uitdrukkingen en definities)  ", Publicatieblad , nr . 167  ,, p.  13542 ( lees online )— speelbaarheid: “Alle actiemogelijkheden die een videogame de speler biedt; bij uitbreiding de kwaliteit van het spel beoordeeld op deze mogelijkheden. Buitenlandse equivalent: gameplay. »
 7. speelbaarheid  " , Le Grand Dictionnaire terminologique , Office québécois de la langue française (geraadpleegd op) .
 8. ^ gameplay  " , Collins Woordenboek .
 9. ^ speelbaarheid  " , Collins Dictionary .
 10. Graeme Kirkpatrick , "  Hoe gamen seksistisch werd: een studie van UK gaming magazines 1981–1995  ", Media, Culture & Society , vol.  39, nr. 4  ,, p.  453-468 ( ISSN  0163-4437 en 1460-3675 , DOI  10.1177/0163443716646177 Betaalde toegang ).
 11. Thesisverdedigingen en toestemming om onderzoek te leiden  ", Revue du Nord , ( ISSN  0035-2624 , DOI  10.3917/rdn.438.0185 , geraadpleegd) , blz.  185-202.
 12. Julian Alvarez en Thierry Lafouge , "  Evoluties en invloeden van de woorden "gameplay", "ludiek" en "plezier" in de geschriften geproduceerd door de gemeenschappen van Engelstalige en Franstalige journalisten die tussen 1977 en 2019 aan videogames zijn gekoppeld  " , Les carnets du numerique , vol.  17, nrs .  1-2,, p.  213–248 ( ISSN  1469-3380 , DOI  10.3166/lcn.16.2020.007 Betaalde toegang ).
 13. Colas Duflo, Spelen en filosoferen , Presses Universitaires de France, 1997.
 14. J.- N._ Portugal, “Le Gameplay”, Serious Games Summit Europe, 2e editie  , Lyon, 4 december 2006; getranscribeerd in: J. Alvarez, Van videogame tot serieus spel  : culturele, pragmatische en formele benaderingen , proefschrift, Universiteit van Toulouse, 2007, p.  418-425 , [ lees online ] .
 15. Alex Kierkegaard, The Stupidest Word in Videogames , su insomnia.ac/commentary , 20 april 2007: Verreweg het grootste probleem met het woord gameplay is dat het te veelomvattend is om van enig nut te zijn. Als je zegt "dit spel heeft een slechte gameplay", geef je me eigenlijk niet meer nuttige informatie dan wanneer je gewoon had gezegd "dit is een slecht spel". Bovendien lijkt het erop dat verschillende mensen verschillende ideeën hebben over wat gameplay zou moeten betekenen; er gaat niets boven een algemeen aanvaarde definitie (zie ook: woordenboeken).  »
 16. Marc Goetzmann en Thibaud Zuppinger, "Zomerrapport: videogames, filosofische grond? ” , Filosofische implicaties , 18 juli 2016.
 17. Jane McGonigal, APA PsycNet , Penguin Press ,, 388  blz. ( samenvatting , lees online [PDF] ), geciteerd in (en) Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled, Lennart Nacke, From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"  " , Proceedings of the 15th International Academic MindTrek , ( DOI  10.1145/2181037.2181040 , online gelezen , geraadpleegd)(Franse vertaling: “  Van gamedesign tot gamefulness : definitie van gamificatie  ” ( vertaling  Antoine Dauphragne), Sciences du jeu , OpenEdition Journals , nr  . 2, ( ISSN  2269-2657 , DOI  10.4000/sdj.287 , online gelezen , geraadpleegd)).
 18. ^ (en) Damien Djouti , Julian Alvarez, Jean-Pierre Jessel, Gilles Methel, International Journal of Intelligent Games & Simulation , volume 5, nummer 1, 2008, ISSN 1477-2043, lees online [PDF]  ; (nl) Damien Djouti , Julian Alvarez , Jean-Pierre Jessel en Gilles Methel , A Gameplay Definition through Videogame Classification  " , International Journal of Computer Games Technology , vol.  2008,‎ , e470350 ( ISSN  1687-7047 , DOI  10.1155/2008/470350 , online gelezen , geraadpleegd).
 19. Julian Alvarez, Atoombenadering van videogames: Bricks Gameplay 3.0 , Ludoscience-edities, 2018, 219 p. ( samenvatting , lees online ); zie ook Julian Alvarez, “  Gameplay-stenen geassocieerd met videogames, wat is het? , op  YouTube .

bijlagen

Bibliografie

 • Olivier Lejade en Mathieu Triclot , The Video Games Factory: in het hart van de gameplay , Parijs, Éditions de la Martinière,, 200  p. ( ISBN  978-2-7324-5637-9 en 2-7324-5637-3 )

Gerelateerde artikelen