Kategori : Nylig død

Denne kategorien fylles automatisk ut ved å bruke malen {{Nylig død}}.

Artikler om en nylig død person inkluderes automatisk i denne kategorien ved å legge til malen {{Nylig død}} øverst i artikkelen .

Det er tilrådelig å legge denne modellen til toppen av en berørt artikkel og fjerne den etter omtrent to uker.

I tillegg vil det bli sjekket jevnlig, for eksempel via denne lenken , at artiklene som er kategorisert her alle tilhører dessuten Kategori: Død i desember 2022 eller Kategori: Død i januar 2023 .