Wikipedia : Ephemeris

Kriterier

  • Seks arrangementer per dag;
  • gregoriansk kalender og lokal tid; det er å foretrekke kun å velge arrangementer hvis dato ikke er eller lite diskutert;
  • dødsfall og fødsler skal unngås, bortsett fra i en eksepsjonell hendelse som har hatt betydelige konsekvenser ( f.eks . mordet på Henri IV );
  • elementene som legges fram må til en viss grad være balansert over tid, ikke være for franko-sentriske og være diversifisert (historie, politikk, vitenskap, økonomi, medisin,  etc. );
  • hver hendelse skal bare nevnes for én dag;
  • kun ett bilde per dag er mulig.

I dag

26. januar