Kategoria : Bieżące wydarzenie

Artykuły dotyczące ostatnich wydarzeń powinny być często aktualizowane w miarę rozwoju wiadomości. Ta kategoria pozwala je zidentyfikować.

Proszę dodać jeden z poniższych wierszy na początku odpowiednich artykułów i usunąć go, gdy nie jest już uzasadniony: