Kategoria : Niedawna śmierć

Ta kategoria jest wypełniana automatycznie przy użyciu szablonu {{Ostatnia śmierć}}.

Artykuły o niedawno zmarłej osobie są automatycznie uwzględniane w tej kategorii po dodaniu szablonu {{Ostatnia śmierć}} u góry artykułu .

Wskazane jest dodanie tego modelu na górze każdego artykułu, którego dotyczy problem, i usunięcie go po około dwóch tygodniach.

Ponadto będzie regularnie sprawdzane, na przykład za pomocą tego linku , czy wszystkie skategoryzowane tutaj artykuły należą ponadto do kategorii: Śmierć w grudniu 2022 r. lub Kategoria: Śmierć w styczniu 2023 r .