Hjälp : Infoga en bild

Denna sida är föremål för en utökad semi-skyddsåtgärd.

Genväg: Hjälp:IUI
Wikipedia illustreras av många bilder, lagrade på Wikimedia Commons
Två system finns tillgängliga för att infoga, modifiera och organisera bilder på Wikipedia: wikikoden och den visuella editorn.

Vilka bilder?

För enkelhetens skull använder vi termen "bild", eftersom det främst är bilder som finns i artiklarna. Metoden som presenteras låter dig också infoga videor eller filer i vissa format (t.ex. pdf).

Lägg till en bild

För att lägga till en bild i en artikel måste bilden redan finnas på Wikimedia Commons , mediebiblioteket som delas av alla Wikipedias.

Om bilden du vill placera i en artikel inte finns på Wikimedia Commons kan du importera den dit och sedan infoga den här bilden i artikeln. Observera att det finns många speciella fall: endast mycket gamla bilder (i allmän egendom) eller bilder tagna av dig kommer att accepteras; se detaljerna .

Hur infogar man en bild som redan finns på Commons?

Två gränssnitt är tillgängliga för att infoga en bild:
Wikicode
"ändra koden"
visuell redaktör
" att modifiera "

För mer förklaring om skillnaden mellan de två gränssnitten, se Hjälp:Redigeringsverktyg

Se också