Kategori : Nyligen död

Den här kategorin fylls i automatiskt med hjälp av mallen {{Recent Death}}.

Artiklar om en nyligen död person ingår automatiskt i den här kategorin genom att lägga till mallen {{Recent death}} överst i artikeln .

Det är tillrådligt att lägga till denna modell överst på alla berörda föremål och ta bort den efter cirka två veckor.

Dessutom kommer det regelbundet kontrolleras, till exempel via denna länk , att artiklarna som kategoriseras här alla tillhör dessutom Kategori: Död i december 2022 eller Kategori: Död i januari 2023 .