Projekt : Hemma

Projektet "Portal och projekt" kopplat till denna portal

Välkommen till Wikipedias projekthem . Projekt gör det möjligt att samordna samhällets insatser genom att gruppera bidragsgivare kring teman och på så sätt centralisera resurser, diskussioner, rekommendationer och arbetsverktyg runt en domän. Vissa projekt är indelade i arbetsgrupper för att fokusera på ett ännu mer specifikt område.

Bland projekten är vissa mycket aktiva och andra är "vilande" på grund av brist på bidragsgivare. Du kan "väcka" dem för att föreslå idéer för samarbeten, artiklar att förbättra, etc.

De tematiska projekten kan hittas från följande tolv grupperingar:

Allmän geografi

Tematisk geografi

Afrika

Amerika

Nordamerika

Kanada
Förenta staterna

Centralamerika

Sydamerika

Asien

Oceanien

Europa

europeiska unionen

Benelux

Länder utanför Europeiska unionen

Frankrike

Regioner
Utomlands
Historiska provinser
Avdelningar
Frankrikes kommuner ( interkommunal )