Ruta (fönster)

Invändiga fönsterluckor i Leeds Castle .

En slutare är en anordning som vanligtvis installeras framför ett fönster ( fönstertäckning ) eller en dörr, inomhus, som kan stängas för att skydda sig mot ljus, intrång , yttre blickar eller som ett element av isolering mot värme eller kyla.

En exteriör slutare kallas "  fäste [ 1 ]  ".

Shutters är traditionellt gjorda av en massiv träpanel utan slitsar med metallgångjärn på fönstret.

Historiskt sett kan dessa luckor ha varit paneler som helt enkelt hängts av kolvar. Sedan leddes de sedan med gångjärn och veks ner i det breda och djupa hålet som gjorts i väggen.

Galleri

Anteckningar och referenser

Se också

Om andra Wikimedia-projekt:

Relaterade artiklar