Kategori : Son ölüm

Bu kategori, {{Son Ölüm}} şablonu kullanılarak otomatik olarak doldurulur.

Yakın zamanda ölmüş bir kişiyle ilgili makaleler, makalenin üst kısmına {{Son ölüm}} şablonu eklenerek otomatik olarak bu kategoriye dahil edilir .

Bu modeli , etkilenen herhangi bir makalenin üstüne eklemeniz ve yaklaşık iki hafta sonra kaldırmanız önerilir .

Ayrıca, burada kategorilere ayrılan makalelerin ayrıca Kategori: Aralık 2022'de Ölüm veya Kategori: Ocak 2023'te Ölüm kategorisine ait olup olmadığı, örneğin bu bağlantı aracılığıyla düzenli olarak kontrol edilecektir .