Vikipedi : Efemeris

kriterler

  • Günde altı olay;
  • Miladi takvim ve yerel saat; yalnızca tarihi tartışılmayan veya çok az tartışılan olayların seçilmesi tercih edilir;
  • önemli sonuçları olan istisnai bir olay ( örneğin IV . Henri'nin öldürülmesi ) dışında ölüm ve doğumlardan kaçınılmalıdır ;
  • öne sürülen unsurlar zaman içinde bir dereceye kadar dengelenmeli, çok Fransız merkezli olmamalı ve çeşitlendirilmelidir (tarih, siyaset, bilim, ekonomi, tıp  vb. );
  • her olaydan sadece bir gün bahsedilmelidir;
  • günde yalnızca bir görüntü mümkündür.

Bugün

26 Ocak